0

ჯიბის ბილიარდი

ნძრევა, კონკრეტულად ყლით თამაში . ყვერები როგორც ბილიარდის შარები და ყლე როგორც კია.

გიორგი სადაა?! - ჯიბის ბილიარდს ყომარობს