0

კაცური კაცი

არცთუ ისე გონებაჩლუნგი ბავშვი, რომელიც ხელის გაწვდენაზე, მარჯვენა ხელის გულის დატყაპუნებით გპასუხობს.

(ხელის გაწვდენა) ჩაარტყი ბიძი!
(ტყლაშ)
-ა! კაცური კაცი!!