0

ქურდებთანაა ვასვალში

ახლო ურთიერთობაშია ქურდულ წრესთან და მათთან დაახლოვებულ პირებთან მათთან მოძრაობს

გიო არა ქურდი არაა პროსტა ქურდებთანაა ვასვალში