0

შაირიდან გლდანში აღვმოჩნდი

Shire - იდილიური ჰობიტების სოფელია ბეჭდების მბრძანებელში.
გლდანი - გარეუბანი ქალაქ თბილისში.
გამოთქმა ასახავს ორ მდგომარეობას შორის უეცარ ცვლილებას, იდილიურიდან მკაცრ რეალობამდე.

ბიჭო მოვიყვანე ცოლად და ჩემი დედავატირე შაირიდან გლდანში ავღმოჩნდი უცებ.