0

ჩამოყლევებული

გამოყლევებულის უკიდურესი ფორმა როდესაც ადამიანი კარგავს ორიენტაციის უნარს პიროვნული მე-დან გამომდინარე

- ბიჭო ამას რა ჭირს?
- ჩამოყლევებულია
- საწყალი