0

გამოშვინდილება

რთული სიტყვაა, გაცნობიერებულად ჯანმრთელობისთვის მავნე ქმედებების კასკადის შემდეგ გათენებულ ნანინანატრ დღეს სამიოდე შოტი ჭაჭის ხუხვის შემდეგ, მოჭუტული თვალებით დანახული სამყაროს აღქმით გამოწვეული სიხარულის განცდის მომენტი დაძინებამდე.

- ბიჯო გავდივართ და გამოხვალ ხო?
- ახლა გავიღვიძე ბრატ, გამოვშვინდილდები და გამოვალ აბა რასვიზამ!
- გელოდებით ძმაო, არ ვიძრებით უშენოდ