1

იდეაში

ანუ ჩანაფიქრი სხვა იყო და სხვანაირად გამოვიდა. უაზროდ და ზედმეტად ხშირად ნახმარი სიტყვა.

-იდეაში სახლში ავდიოდი მაგრამ ევროპაში შევიარე და შავზე დავდე