0

შეჩემა

ჩვეულებრივი დედის გინების შემოკლებული ფორმაა. დროში ტრანსფორმირდა უბრალოდ და ბევრმა არ იცის განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა: შეჩემა = შეჩემისა = შეჩემის მოტ... შვილო = შენი დედა მოვ...

ადრე როგორც წესი მხოლოდ აგრესიული კამათის დროს იყენებდნენ, რასაც მერე ჩხუბი მოყვებოდა ხოლმე.. ისევე როგორც დედის გინებას. დღეს უაზროდ ხმარობენ