0

სალაპარაკო გვაქვს

სიტყვები რომელის გაგებასაც აუცილებლად მოსდევს გულის ტრუსიკში ჩავარდნა და გონებაში გავლებული სიტყვა "დამენ*რა"