0

ჩქარები

სწრაფ ტემპიანი მელოდია, ძირითადად მარტივი ან საერთოდ უაზრო შინაარსის ტექსტით, გათვლილი უგემოვნო მსმენელისთვის. ასწორებს მანქანაში, მთვრალზე და მოწეულზე, იწვევს მძაფრ ემოციებს და ე.წ "მოხოდვას"

- გამორთე ეს Pink Floyd და რამე ჩქარება ჩართე