0

აძინ ხუი

ორი ან მეტი თანაბარი ხარისხის მქონე სინონიმი, რომელთაგან არც ერთი გვეხატება გულზე და არც მეორე

-რეალი ჯობია თუ ბარსა?
-ორივე აძინ ხუია (ჩელსის გულშემატკივარი)