0

თესლის ბიდონი

თესლით სავსე ბიდონი (ლითონის ჭურჭელი), რომელიც ძირითადად გამოიყენება სალანძღავად, შეურაცხოფის მისაყენებლად. აღსანიშნავია ისიც რომ არ ვიცით ვის/რის თესლზეა საუბარი (ადამიანის, ცხოვრელის თუ ფრინველის).

- შე თესლის ბიდონო!!!