0

გაადი

გაა*ვის ზრდილობიანი ფორმა. ხშირად რედაქტირებულია ზროსლის უეცარი გამოჩენისას.

-შე ყ*ეო!
- გა ა დიიიიი