0

კაცური კაცი

როცა უბნიდან ბიჭები გაგაგზავნიან მაღაზიაში რამის საყიდლად სანაცვლოდ კი შეგამკობენ სიტყვებით

სიგარეტზე გამეგზავნე