0

ვისი ბიჭი ხარ შენ?

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული კითხვა,რომელსაც სვამენ სოფლის ბირჟაზე მყოფი ძიაკაცები უცნობი ბავშვის მიმართ

-ვისი ბიჭი ხარ შენ?
-თენგიზასი
-ვაა ჩვენიანი ყოფილხარ