0

გაწურვა

კარგი კარტის აღების პერსპექტივა.

ერთს გაგიწურავ რა?!