0

კაცური კაცი

სიტყვა რომელიც გამოიყენება კარგი მამრის დასახასიათებლად და მის ღირსეულობაზე ხაზის გასასმელად რადგანაც პროჭები მომრავლდნენ

კაცი ხარ კაცური იმ პროჭს კიარ გავხარ