0

მიაფსი მამაშენს

სასიყვარულო ფორმით გამოხატული შუტკა,რომელზეც არც ერთ ცოცხალ არსებას არ ეცინება (ნუ მკვდარს მითუმეტეს)

მამაშენის მეგობარი, რომელიც შეხუმრებულია მამაშენთან და ცდილობს შენთანაც გამონახოს საერთო ენა