0

გავთანაბრდეთ

ეს ფრაზა გამიოყენება ეგრედწოდებულ რაზბორაზე, როდესაც განიხილავენ თემას და არკვევენ ვინ იყო მართალი. ამ ფრაზით მოდებატეები ან იცუცქებიან და ისე ლაპარაკობენ ან შემაღლებულზე დგებიან.

-მოიწი, გავთანაბრდეთ ბრატ.