0

სიფსიხე

ტიპური ვაკელი გოგოს გამონათქვამი, რომელიც "კანაპეში" დაქალთან ერთად სიგარეტს აბოლებს, ათვალიერებს ყველას და იწყებს ფსიხური ამბის მოყოლას შემოსულზე, თან თავის ფსიხურ მარჯიელას გვადებს თავზე

ძაან სიფსიხე მარჯიელა ვიყიდე