0

ტვინი რატომ არ დაგრჩა?

ტვინი რატომ არ დაგრჩა სახლში? მასწავლებლების მიერ გამოყენებული ფრაზა, რომელიც მიმართულია მოსწავლისადმი რომელსაც დავალება სახლში "დარჩა".

დავალება კიარა, ტვინი რატომ არ დაგრჩა სახლში?