3

ფუკა

სამაგიდო თამაშებში, მაგალითად დამკაში, ოპონენტის ქვის აღების აქტი, რადგან მას შენი ქვა უნდა მოეკლა, მაგრამ ვერ შენიშნა.

ისიც აღსანიშნავია, რომ ფუკის წესი დათქმაზეა. მოთამაშეებმა წინასწარ უნდა დათქვან გამოიყენებენ თუ არა ფუკას.

" პაატამ ვერ დაინახა, რომ მას ჩემი ქვა უნდა მოეკლა. მეც ავდექი და ფუკა ავაცალე"