0

დამაბოლე

ამ შემთხვევაში ნიშნავს სიგარეტი მომეცი და თან მომიკიდეს.

ძმობას გაფიცებ დამაბოლე რა.