0

პაულო კოელიო

მწერალი, რომელსაც მრავალ ფრაზასა და აფორიზმს მიაწერენ.

"გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი" ან თუნდაც - "ყოფნა - არყოფნა, საკითხავი აი ეს არის!"

0

პაულო კოელიო

ასოცირდება ბრძნული აზრების თქმასთან, კოელიოსი სულ რომ არაფერი ჰქონდეთ წაკითხული, პაულოს და ოთარ ჭილაძეს ყველა იცნობს.

"სიყვარულსა მალვა უნდა"
პაულო კოელიო