0

ქათამი

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში (ციხე, ზონა) მყოფი პირი, რომელთანაც პატიმრები ნებით თუ ძალადობით ამყარებენ სექსუალურ კავშირს. (როგორც წესი ქათმებს ცალკე ადგილები აქვთ გამოყოფილი ციხეში საცხოვრებლად)

იკუშა: ქალი რომ მოგინდება ციხეში რა უნდა ვქნა ?
ჟორა: მიდი ქათამთან და მოტყანი!