0

ლეზბიანკა

ლესბოსელის თითქმის რუსული ვერსია იყენებენ ხშირად მოხუცები

- მაგი ის არაა?! მისი მული რომ ხმარობდა?!
- ჰოო მაგი ლეზბიანკა