0

აბსლუგა

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი პირი, რომელიც სხვა პატიმრებს ემსახურება რაღაცის სანაცვლოდ.

-იკუშ (აბსლუგა), მიდი სარეცხი გამირეცხე და ერთ სანთებელას მოგცემ.
-კარგი ჟორა!