0

პა პალამ

არარსებული ქონების შუაზე გაყოფის მცდელობა

-სტო ტისიჩ,
-პა პალამ.