0

ბელასუა

სუსტი, უდღეური

რა ბელასუა ხარ?!
შენნაირი ბელასუა მეორე არ ვიცი რა!
ბელასუების მეფე ხარ!