0

პაპაზო

დედისს მტყვნელლლი

მე პაპაზო ვაარ დედის მტყვნელი