1

გავხადე და არ მოვტყანი

მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ადამიანის უკიდურესი დამცირების აქტი. ეს ქმედება ხაზს უსვამს, რომ მისი განმახორციელებელი მორალურად იმდენად მაღლა დგას, რომ შეუძლია გააბანძოს მანდილოსანი, გახადოს და მასთან სექსუალური კავშირი არ დაამყაროს.

-იკუშ გუშინ რა ქენი იმ გოგოსთან?
- ღადაობ გიუშკი ტო ?! იმენა გავხადე და არ მოვტყანი !