0

ნუ წუწნი

გამოიყენება მშობლების მიერ როდესაც ბავშვი რაიმეს იდებს პირში ( :დ )

-*ბავშვი იდებს პირში რაიმეს *
-ნუ წუწნი