0

ტვინფაქმეისტერი

ადამიანი,რომელსაც აქვს პლატინის ქამარი ტვინის ნეირონების განადგურებაში, ასეთი ადამიანები ადგილიბრივი კლინიკის ხშირი კლიენტები არიან.

-დღეს სახლში დილის 5 საათზე მივედი.
ცოლი:-"ტვინფაქმეისტერის რეჟიმი გააქტიურებულია"