0

სიზარმაცეს ასხივებს

ადამიანის მდგომარეობა როდესაც მისი სხეული ზედმეტი სიზარმაცისგან ასხივებს

დღეს სიზარმაცეს ასხივებ