0

ფსევოდაბსოლუტი - ანდაზა

-ფსევდოაბსოლუტები ვერასდროს ვერ გახდებიან აბსოლუტები =

არისტოკრატული შეურაცხყოფის უმაღლესი ფორმა

ანდაზა ლუკა ალექსანდრეს ძე ალავიძისა