0

ჩაძირობანა

გასართობი თამაში მოჯმის დროს

რავი შეჩემა ჩაძირობანას ვთამაშობ