0

ვინ ჩაიჯვა?!

რიტორიკული შეკითხვა, რომლის წინაპირობაც უსიამოვნო სუნია

ფუუ რასუნია ?!
ვუნ ჩაიჯვა?