0

წერტილი

განმარტება არ გააჩნია,აქსიომაა.

სიბრტყეზე მოთავსებულია წერტილი