0

სკვინკი

ადამიანი რომელიც ხშირად ისკვინკება

კიდევ შეიძლება არსებობდეს მისკვინკული, წასკვინკული და თავსკვინკმოგლეჯილი ადამიანი.