0

კაიფობ

კითხვითი ფორმა ადამიანის მიმართ,რომელიც გულგრილად რეაგირებს არსებულ პრობლემებზე

იჩხერ თუ ყლაპავ