0

ვაძილა

პიროვნება, რომელიც ფლობს ავტომობილის ექსტრემალურად მართვის უნარს

თუ მაგარი ვაძილა ხარ აბა ქალაქში იგაზავე