1

ყარაბაღის აწევა

გამოიყენება მაშინ, როცა აზერბაიჯანელი და სომეხი დასცხებს ერთმანეთს საქართველოს ტერიტორიაზე.

ყარაბაღი აწიეს, ყარაბაღი აიწია და ა.შ.