0

გავბაწრე

რაიმე ვიპოვე,დავითრიე. შემთხვევითობის პრინციპით.

1.აუ ბიჭო ნახე რა გავბაწრე