0

ღვდელი (და არა მღვდელი)

გამოხატავს ნებისმიერი წოდების სასულიერო პირს საქართველოს რეგიონებში.

"ჩემი ბალღი ღვდელი გამოვა და დახვეტამს ფულებსა"
"იოსე ქრისტე მიყვარს - ღვდელი არა"
"ორი ღვდელი იყო მოსული პურიჭამაზედ კაკალაანთსა"