0

დაპაჩინკება

პატარაზე ამძვრალ ლაკზე რომ ახალ ფენას გადაისვამ ძველი ფენის მოშორების გარეშე.

.