0

რაარი?

რაარიო რა ანუ რაგინდაოშენო ვაფშეო

რაარი ბბრატტ?