0

გლოვოს კურიერი

ადამიანი რომელიც ყოვლისშემძლე გონიათ

20 კილო კარტოფილი და 50 კილო ხორცია მოსატანი...
დაიკიდე გლოვო მოიტანს