0

ხეთაგანი

კახური სიტყვაა და ნიშნავს ისეთ ადამიანს,რომელსაც ვერ გააგებინებ ვერაფერს.

რაღად უნდა მაგალითი