0

მოგტყნავ შე მუტელო კაცო

ცემის მუქარის კრიტიკული ფორმა. ანუ დამმუქრებელი იმდენად არის შენზე გაბრაზებული, რომ სექსის ობიექტად აღგიქვამს მიუხედავად შენი სქესისა, თუმცა ამ შემთხვევაში არ იგულისმება ფიზუკური სექსუალური კავშირის დამყარება.არამედ, სიტყვა მოგტყნავ გულისხმობს, მორალურ გაბახებას, ხოლო მუტელი არის გაპიროვნებული სუბიექტი, რომელსაც ცემა ემუქრება. ამ დროს თუ მოწინააღმდეგე შენზე ძლიერია, ჯობს თავს უშველო და გაიქცე.

თავი დამანებე ილო თუ ჩემი ძმა ხარ !
ეუ რა თავი დაგანებო მოდი აქ მოგტყნავ შე მუტელო კაცო !