0

ბარათს არ ვატარებთ

ხშირად გამოიყენება გამყიდველის მიერ რათა მეგობრებს შორის კისრებაზე წამოწყებულ კამათს წერტილი დაუსვას.

-მე ვკისრულობ (აწვდის ბარათს)
-არა დაიკიდე ჩემზეა
-ბარათებს არ ვატარებთ